Praxe Kutná Hora, Kolín

Studenti ŠECRu navštívili v rámci praxe Kolín a Kutnou Horu. Cílem byly
hlavně tamní památky a celková historie měst.

Naše první zastávka se odehrávala v Kolíně, kde jsme si prohlédli například
chrám sv. Bartoloměje, který stojí v nadmořské výšce až 210 metrů a je tak
nejvyšším místem historického jádra Kolína, následně jsme navštívili zámek
Kolín, který se nachází na troskách starého kláštera. Dále pak např.: Kolínskou
synagogu, zámecký pivovar atd. Poté naše cesta pokračovala do Kutné Hory, jejíž
největší dominantou je chrám sv. Barbory. Ten byl založený v roce 1388 a je
zapsaný na seznamu památek UNESCO. Nesměla chybět ani Kutnohorská kostnice,
která vznikla v roce 1280 a plnila účel kaple na blízkém hřbitově. Naše cesta
následně vedla přes kapli Božího těla, muzeum stříbra, jehož těžbou byla Kutná
Hora známá již od středověku, a Vlašský dvůr až ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.

You may also like...