Praxe ŠECR – Jižní Čechy

V pondělí 6. září 2021 všichni studenti cestovního ruchu naší školy vyrážíme na naši společnou čtyřdenní praxi do Jižních Čech a na Šumavu.  Sraz je nařízený brzy ráno u obchodního domu Billa, prokážeme bezinfekčnost a následně nasedáme na naše místa v autokaru.  Po cestě proběhne přivítání od studentů 4. ročníku a zazní nám první zajímavé příspěvky.

Ani jsme se nenadáli a jsme na naší první zastávce, a to na zámku v Hluboké nad Vltavou. Po úvodní řeči pana průvodce a několika příspěvcích našich spolužáků dostáváme rozchod na focení fotek, nakoupení suvenýrů či na něco malého na zub v místní kavárně. Čas ubíhá a my se vydáváme dál na naši cestu, tentokrát je další zastávkou památková rezervace zapsaná v seznamu UNESCO – Holašovice. Zde máme čas na další menší posilnění, nejčastěji v podobě polévky a něčeho k pití. Kolem třetí odpoledne dorazíme do centra Prachatic na vyslechnutí dalších příspěvků a pro většinu z nás i na pozdní oběd. Nastal podvečer a my dojíždíme do cíle prvního dne, a to do města Vimperk a našeho ubytování. Kvůli našemu vysokému počtu jsme byli na skupiny ubytováni ve dvou hotelech – Hotelu Terasa a Hotelu Zlatá hvězda.

Přichází další den a my krátce po osmé hodině odjíždíme na první atrakci dne – na hrad Kašperk. Na místě nás čeká zhruba hodinová prohlídka, včetně prostoru západní věže, ze které byl krásný výhled do širokého okolí. Po příchodu z hradu se vydáváme zase „o dům dál“ na kratší túru k Černému jezeru – největšímu ledovcovému jezeru na Šumavě. Vycházíme ze Špičáckého sedla a cestou si vyslechneme příspěvky spojené s místem. Po odpočinku u jezera se stejnou cestou individuálně vracíme zpět na Špičácké sedlo k našemu autokaru. V podvečer se vracíme zpět do našich hotelů ve Vimperku.

Středu začínáme snídaní v 7 hodin ráno. Snídaně byla bohatá formou bufetu. Po nabrání sil na celé dopoledne se vracíme na pokoje, sbalit svá zavazadla, naložit do autokaru a ve čtvrt na devět odjíždíme z Vimperku vstříc dalším zážitkům. První zastávkou je centrum Kašperských hor, kde jsme se náhodou ocitli i na natáčení nováckého seriálu Policie Modrava. Po prezentaci příspěvků dostáváme rozchod po městečku. Ale zpět do přírody, po Kašperských horách na nás už čeká horská usedlost Antýgl a řeka Vydra, která tu protéká. Po kratší pauze na něco malého k snědku a prozkoumání okolí pokračujeme dál na rašeliniště Jezerní slať. Z vyhlídkové věže vidíme celou rozlohu rašeliniště s vrcholem Antýglu v pozadí. Na slati nalezneme velké množství vzácných rostlin a živočichů, jako například myšivku horskou. Před konečnou zastávkou Lipna ještě navštívíme obec Kvilda – nejvýše položenou obec v České republice v zimě s rekordními teplotními minimy a místo natáčení filmu Král Šumavy. Po pozdějším obědě odjíždíme na před chvílí zmiňované Lipno nad Vltavou. Zde se ubytujeme uprostřed rekreačního centra v hotelu Element a vpodvečer se společně vycházíme při západu slunce prozkoumat okolí.

Poslední den se po snídani přesouváme do přístaviště na vyhlídkovou plavbu do Dolní Vltavice. Tam opět nasedneme do našeho autokaru a přejíždíme do Vyššího Brodu na krátké prohlédnutí místního cisterciáckého kláštera. Chvíli po poledni zastavujeme v centru Rožmberka nad Vltavou, ze kterého vidíme i jeho nejvýznamnější stavbu – státní hrad. Po zhruba půl hodině cesty už vidíme naši druhou zastávku patřící do českého dědictví UNESCO, a to Český Krumlov. V městě si po individuálním volnu, které většina z nás strávila obědem, společně prohlédneme historické centrum, zámek a zámeckou zahradu, včetně známého otáčivého hlediště. V podvečerních hodinách nás čeká odjezd na naši úplně poslední zastávku, kterou jsou České Budějovice. Na náměstí Přemysla Otakara II. zazní poslední příspěvky k praxi a tím pomalu, ale jistě naše praxe končí. Po nastoupení do autokaru už slyšíme jen rozloučení a poděkování ze strany spolužáků z naší 4. A, od pana průvodce i paní učitelek Bočkové a Mestekové.

Jsem moc ráda, že se pro většinu z nás první praxe vydařila, počasí nám přálo a praxi jsme si všichni moc užili.

Tereza Dvořáková, 2. A2

Jižní Čechy

You may also like...